ตรวจสอบผลการประเมินย้อนหลัง
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2547 ภาคต้น ถึง ปีการศึกษา 2556 ภาคฤดูร้อน  ใช้กับระบบเก่า  
  รหัสผู้ใช้  
  รหัสผ่าน  
   
เข้าใช้งานด้วย รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เดียวกับที่ขอจากสำนักคอมพิวเตอร์

ให้คำแนะนำหรือติดต่อสอบถามได้ที่ webmaster โทรศัพท์: 0-3810-2773, 0-3810-2790
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์: 0-3810-2222
โทรสาร: 0-3839-0353